0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Giáo trình Sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối - GS.TS Nguyễn Đình Cống

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

Giáo trình Sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối - GS.TS Nguyễn Đình Cống

  - Gần đây Bộ Xây dựng dã ban hành Tiêu chuẩn mới về thiết kế: TCXDVN 356: 2005 để thay thế cho Tiêu chuẩn TCVN 5574. Việc đó đòi hỏi thay đổi các hướng dẫn tính toán. Tài liệu này nhằm đáp ứng yêu cầu vừa nêu.

   So với tài liệu đã nêu trên thì tài liệu này được đổi mới cả về nội dung và cách trình bày. Nội dung phong phú hơn, theo sát TCXDVN 356 : 2005, trình bày theo từng vấn đề: tính toán nội lực, tính toán và cấu tạo cốt thép.

   Tài liệu được dùng cho sinh viên các ngành xây dựng, để học tập, làm đồ án môn học và dồ án tốt nghiệp. Nó cũng được dùng cho các kĩ sư trong việc thiết k ế và thi công kết cấu sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối, làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ giảng dạy và những người quan tâm đến môn học kết cấu bêtông cốt thép.

* Thời điểm xuất bản "Giáo trình Sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối": Năm 2008

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh “Giáo trình Sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối - GS.TS Nguyễn Đình Cống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi