0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Năng lượng gió đang được coi là loại năng lượng sạch và có khả năng tái tạo. (bnt)