Thêm nhiều lựa chọn break đối tượng trong autocad với lisp My Break Object

Với gần 10 lựa chọn phương thức break các đối tượng trong autocad của lisp My Break Object sau đây sẽ giúp cho việc thiết kế trên autocad càng được nhanh và chính xác hơn. 

Thông tin chung về lisp
Mục đích : Cắt các đối tượng : lines, lwplines, plines, splines, ellipse, circles & arcs tại các giao điểm.
Yêu cầu : các đối tượng có cùng cao độ (tọa độ Z)
Hạn chế : không cắt các đối tượng trên các Layer bi khóa (locked layers)

Các lệnh và chức năng trong lisp

anh minh hoa
+ MyBreak - Giao diện hộp thoại các chức năng.
BreakAll - Cắt các đối tượng được chọn có giao điểm với tất cả các đối tượng khác
BreakwObject - Cắt các đối tượng được chọn tại giao điểm với 1 đối tượng
BreakObject - Cắt 1 đối tượng được chọn có giao điểm với các đối tượng khác
BreakWith - Cắt các đối tượng được chọn có giao điểm với các đối tượng khác
BreakTouching - Cắt các đối tượng có giao điểm với các đối tượng được chọn (bao gồm các đối tượng được chọn)
BreakSelected - Cắt các đối tượng được chọn có giao điểm với các đối tượng khác
BreakWlayer - Cắt các đối tượng được chọn có giao điểm với các đối tượng khác có layer xác định
BreakWithTouching - Cắt các đối tượng có giao điểm với các đối tượng được chọn(không bao gồm các đối tượng được chọn)
Break Gap cho phép user nhập giá trị cắt (khoảng hở) lớn hơn 0

Video thực hiện một số tính năng của lisp

Bản quyền của tác giả Charles Alan Butler 2006-2008 www.TheSwamp.org
phiên bản 1.8 Nov. 20,2008

acud.vn sưu tầm

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]