Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2005

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Điều lệ quản lý xây dựng

* Bản vẽ

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan

QH-06: Hồ sơ lộ giới xây dựng

QH-07: Bản đồ quy hoạch san nền – thoát nước

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 08.02.2020 | 10:27
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết khu Đô thị mới Nam Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2005

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Điều lệ quản lý xây dựng

* Bản vẽ

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan

QH-06: Hồ sơ lộ giới xây dựng

QH-07: Bản đồ quy hoạch san nền – thoát nước

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]