Tài liệu giúp các kỹ hạ tầng kỹ thuật có thể hiểu rõ hơn về chi tiết cẩu tạo và kết cấu Trạm biến áp xây 800kVA.
Date published: 13.04.2015 | 08:50
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
100 EP

Chi tiết cấu tạo và kết cấu Trạm biến áp xây 800kVA

Tài liệu giúp các kỹ hạ tầng kỹ thuật có thể hiểu rõ hơn về chi tiết cẩu tạo và kết cấu Trạm biến áp xây 800kVA. Chi tiết cấu tạo và kết cấu Trạm biến áp xây 800kVA bao gồm các bản vẽ sau:

1- Mặt bằng, mặt cắt TBA xây 800kVA

2- Mặt bằng tiếp địa và chiếu sáng TBA xây 800kVA

3- Đấu nối cáp 0,4kV vào máy biến áp

4- Đấu nối cáp 22kV vào máy biến áp

5- Chi tiết cửa Trạm biến áp

6- Mặt bằng móng, mặt bằng kết cấu TBA xây 800kVA

7- Chi tiết cột, dầm sàn TBA xây 800kVA

8- Bảng thống kê cốt thép

Định dạng file .dwg

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]