Tài liệu giúp các kỹ hạ tầng kỹ thuật có thể hiểu rõ hơn về chi tiết cẩu tạo và kết cấu Trạm biến áp xây đôi 800kVA-1250kVA.
Date published: 13.04.2015 | 09:10
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
100 EP

Chi tiết cấu tạo và kết cấu Trạm biến áp xây đôi 800kVA-1250kVA

Tài liệu giúp các kỹ hạ tầng kỹ thuật có thể hiểu rõ hơn về chi tiết cẩu tạo và kết cấu Trạm biến áp xây đôi 800kVA-1250kVA. Chi tiết cấu tạo và kết cấu Trạm biến áp xây đôi 800kVA-1250kVA bao gồm các bản vẽ sau:

1- Mặt bằng, mặt cắt TBA xây đôi 800kVA-1250kVA

2- Mặt bằng chiếu sáng TBA xây đôi 800kVA-1250kVA

3- Mặt bằng tiếp địa TBA xây đôi 800kVA-1250kVA

4- Đấu nối cáp 0,4kV vào máy biến áp

5- Đấu nối cáp 22kV vào máy biến áp

6- Chi tiết cửa Trạm biến áp

7- Mặt bằng móng, mặt bằng kết cấu TBA xây đôi 800kVA-1250kVA

8- Chi tiết cột, dầm sàn TBA xây đôi 800kVA-1250kVA

9- Bảng thống kê cốt thép

Định dạng file .dwg

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]