0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Dự toán thiết kế tuyến đường – Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bảng tính

- Báo giá cung cấp cây xanh Thanh Hoá

- Bảng giá nắp gang đúc

- Bảng giá Radcon 7

- Bảng giá vật tư chuyên ngành nước

- Bảng công bố giá vật liệu xây dựng

- Bảng tổng hợp chi phí xây dựng

- Bảng đơn giá dự thầu hạng mục công trình

- Giá xây dựng tổng hợp hạng mục công trình

- Bảng phân tích vật tư hạng mục công trình

- Bảng chiết tính dự thầu hạng mục công trình

- Bảng tổng hợp khối lượng phần giao thông

- Bảng tổng hợp khối lượng phần cấp nước

- Chi tiết cấu tạo và tổng hợp khối lượng chiếu sáng

- Chi tiết cấu tạo và tổng hợp khối lượng thoát nước mưa

- Chi tiết cấu tạo và tổng hợp khối lượng thoát nước thải

Định dạng tài liệu: (.xls); (.dwg); (.jpg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi