Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- KT.01: Mặt bằng tổng thể

- KT.02: Mặt bằng xương ốp Plawood cost +4.500

- KT.03: Mặt bằng bố trí ốp trần cost +4.500

- KT.04: Mặt bằng vị trí đèn cost +4.500

- KT.05: Mặt bằng xương Alu cost +5.050

- KT.06: Mặt bằng mái cost +5.050

- KT.07: Mặt đứng trục 1-3

- KT.08: Mặt cắt A-A

- KT.09: Mặt bên B-A*

- KT.10: Mặt cắt 1-1

- KT.11: Chi tiết 03

- KT.12: Chi tiết 04, 05

- KT.13.14: Chi tiết 06

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 23.10.2020 | 15:25
Available in Ebook

Thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Khu dân cư thương mại Chợ Mới thị trấn Bích Động – Hạng mục: Cổng chào khu dân cư

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- KT.01: Mặt bằng tổng thể

- KT.02: Mặt bằng xương ốp Plawood cost +4.500

- KT.03: Mặt bằng bố trí ốp trần cost +4.500

- KT.04: Mặt bằng vị trí đèn cost +4.500

- KT.05: Mặt bằng xương Alu cost +5.050

- KT.06: Mặt bằng mái cost +5.050

- KT.07: Mặt đứng trục 1-3

- KT.08: Mặt cắt A-A

- KT.09: Mặt bên B-A*

- KT.10: Mặt cắt 1-1

- KT.11: Chi tiết 03

- KT.12: Chi tiết 04, 05

- KT.13.14: Chi tiết 06

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]