Bó vỉa vát, bó vỉa đứng, hạ vỉa cho người tàn tật
Date published: 27.08.2014 | 09:01
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
100 EP

Thiết kế chi tiết kết cấu bó vỉa đổ tại chỗ

Bộ bản vẽ thiết kế điển hình kết cấu bó vỉa đổ tại chỗ (file Cad. DWG)

Chi tiết thiết kế gồm các mẫu bó vỉa: Bó vỉa vát (cho phương tiện có thể đi lên vỉa hè), bó vỉa đứng (không cho phương tiện đi lên hè), hạ vỉa cho người tàn tật…

 (lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]