bản vẽ kết cấu nhà kí túc 5 tầng
Date published: 08.05.2014 | 22:35
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Bản vẽ kết cấu nhà kí túc 5 tầng

Hồ sơ kết cấu nhà kí túc 5 tầng gồm các bản vẽ sau:

- bản vẽ kết cấu móng băng

- mặt bằng kết cấu

- chi tiết các cấu kiện cột dầm sàn

- chi tiết xà gồ mái

( Hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]