Hồ sơ thiết kế kỹ thuật cầu trục 1 dầm – Q=3T, L=17M cho dầm cầu trục nhà xưởng. Hồ sơ bao gồm đầy đủ các phần như:

- Tổng thể cầu trục 3 tấn

- Cấu tạo dầm chính

- Tổng thể dầm biên

- Chi tiết cụm bánh xe

- Bảng tổng hợp khối lượng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 26.04.2015 | 12:14
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
200 EP

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật cầu trục 1 dầm – Q=3T, L=17M

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật cầu trục 1 dầm – Q=3T, L=17M cho dầm cầu trục nhà xưởng. Hồ sơ bao gồm đầy đủ các phần như:

- Tổng thể cầu trục 3 tấn

- Cấu tạo dầm chính

- Tổng thể dầm biên

- Chi tiết cụm bánh xe

- Bảng tổng hợp khối lượng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]