0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Kết cấu nhà hội trường nhịp 18m

Hồ sơ kết cấu nhà hội trường bao gồm các bản vẽ sau:

- kết cấu móng

- mặt bằng kết cấu sàn

-mặt bằng xà gồ mái

- chi tiết kèo thép mái

(Hvb)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi