Hồ sơ kết cấu nhà hội trường
Date published: 06.05.2014 | 23:17
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Kết cấu nhà hội trường nhịp 18m

Hồ sơ kết cấu nhà hội trường bao gồm các bản vẽ sau:

- kết cấu móng

- mặt bằng kết cấu sàn

-mặt bằng xà gồ mái

- chi tiết kèo thép mái

(Hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]