0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế bản vẽ thi công dự án nhà ở thương mại – Hạng mục công trình tiện ích: Bể bơi

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh tổng hợp

*) Bản vẽ:

+) Kết cấu bể bơi:

- GCC-01: Ghi chú chung 01

- GCC-02: Ghi chú chung 02

- KCM-01: Mặt bằng móng bể bơi

- KCM-02: Mặt bằng kết cấu tường bể

- KCM-03: Mặt bằng bố trí thép đáy bể

- KCM-04: Chi tiết tường bể

- KCM-05: Chi tiết dầm móng

- KCM-06: Mặt bằng rãnh thu nước

- KCM-07: Mặt bằng định hướng biện pháp đào đất

- KCM-7A: Thống kê thép bể bơi

- KCM-08: Mặt bằng móng khung thép & nhà thay đồ

- KCM-09: Chi tiết móng

- KCM-10: Chi tiết móng

- KCM-11: Chi tiết móng

- KCM-12: Chi tiết móng

- KCM-13: Chi tiết móng

- KCM-14: Chi tiết móng

- KCM- 15: Mặt bằng định vị cột

- KCM- 16: Mặt bằng tường cổ móng

- KCM-17: Chi tiết móng

- KCM-18: Thống kê thép

- KCNT-01: Chi tiết khung K1

- KCNT-02: Chi tiết khung K2

- KCNT-03: Mặt bằng khung thép

- KCNT-04: Chi tiết cột c1

- KCNT-05: Chi tiết cột c2, dầm DYM-3

- KCNT-06: Chi tiết dầm DM1

- KCNT-07: Chi tiết dầm DM2

- KCNT-08: Mặt bằng giằng cột

- KCNT-09: Chi tiết giằng cột

- KCNT-10: Thống kê thép

- KCNT-11: Mặt bằng kết cấu, bố trí thép sàn phòng thay đồ

- KCD-01: Chi tiết dầm

- KCD-02: Thống kê thép

- KCP-01: Chi tiết bể nước

- KCP-02: Chi tiết bể nước

- KCP-03: Chi tiết bể phốt

- KCP-04: Chi tiết bể cân bằng – phòng kỹ thuật

- KCP-05: Chi tiết bể cân bằng – phòng kỹ thuật

- KCP-06: Chi tiết bể cân bằng – phòng kỹ thuật

- KCP-07: Chi tiết bể cân bằng – phòng kỹ thuật

- KCP-08: Thống kê thép

- KCLT-01: Mặt bằng lanh tô tầng 1

- KCLT-02: Thống kê thép

- BB-01: Sơ đồ công nghệ lọc nước bể bơi

- BB-02: Mặt bằng bố trí đường ống cấp nước bể bơi

- BB-03: Mặt bằng bố trí đường ống thu đáy và hút vệ sinh bể bơi

- BB-04: Mặt cắt ngang bể bơi

- BB-05: Mặt bằng bố trí đèn bể bơi

- BB-06: Sơ đồ nguyên lý cấp điện tủ điện – TĐK

- BB-07: Mặt cắt chi tiết phòng kỹ thuật, bể cân bằng

- BB-08: mặt cắt các chi tiết bể bơi

- BB-09: Biện pháp thi công chống thấm ống qua bê tông

- BB-10: Chi tiết cấu tạo hố bơm

- CTN-01: Mặt bằng cấp nước bể bơi

- CTN-02: Mặt bằng thoát nước bể bơi

- CTN-03: Mặt bằng cấp thoát nước mái

- CTN-04: Sơ đồ đứng – cấp thoát nước sinh hoạt

- CTN-05: Sơ đồ đứng thoát nước mưa

- CTN-06: Mặt bằng chi tiết cấp thoát nước khu vệ sinh

- CTN-07: Sơ đồ không gian cấp thoát nước khu vệ sinh

- CTN-08: Chi tiết cấu tạo bể tự hoại

- CTN-11: Chi tiết lắp đặt thiết bị vệ sinh 1

- CTN-12: Chi tiết lắp đặt thiết bị vệ sinh 2

- CTN-13: Thống kê khối lượng

- ĐH-01: Bảng ký hiệu chung

- ĐH-02: Mặt bằng điều hòa thông gió bể bơi

- ĐH-03: Chi tiết lắp đặt

- ĐH-04: Thống kê khối lượng

- CĐ-00: Ký hiệu và ghi chú chung

- CĐ-01: Mặt bằng cấp điện tủ điện TĐ.Club

- CĐ-02: Sơ đồ cấp điện tủ điện

- CĐ-03: Mặt bằng cấp điện bể bơi

- CĐ-04: Mặt bằng chiếu sáng khu bể bơi

- CĐ-05: Chi tiết lắp đặt điển hình

- CĐ-06: Thống kê khối lượng vật tư

 

Định dạng tài liệu: (.doc); (.dwg); (.pdf); (xlxs)   

(nvt-upweb-acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi