Thư viện định hình Kiến trúc – Thiết kế kiến trúc nhà làm việc Bộ chỉ huy 3 tầng – 35,4 x 11,1M
Date published: 04.09.2015 | 09:53
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
40 EP

Thiết kế kiến trúc nhà làm việc Bộ chỉ huy 3 tầng – 35,4 x 11,1M

Thư viện định hình Kiến trúc – Thiết kế kiến trúc nhà làm việc Bộ chỉ huy 3 tầng – 35,4 x 11,1Mbao gồm phần Bản vẽ (định dạng autocad)

1. Bản vẽ gồm:

-Mặt bằng các tầng 1,2,3

-Mặt bằng tầng mái

-Mặt đứng trục 1-10

-Mặt đứng trục A*-D, D-A*

-Mặt cắt A-A, B-B

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]