0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại 5 năm 2016-2020 sở Công thương, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.pdf), (.xls)

- Thực hiện công văn số 186/CNĐP-KHTH ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Cục Công nghiệp địa phương về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại 5 năm 2016-2020.

- Mục tiêu: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại 5 năm 2016-2020.

* Thời điểm báo cáo: năm 2015

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại 5 năm 2016-2020

+ Các bảng tính toán

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi