0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Báo cáo Số: 242/BC -UBND Về rà soát đăng ký danh mục dự án có thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất thị trấn Tiên Yên

Định dạng tài liệu: (.pdf)

 - Thời điểm ban hành: năm 2020

 * Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Thuyết minh:

+ Báo cáo Số: Báo cáo Số: 242/BC -UBND Về rà soát đăng ký danh mục dự án có thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất thị trấn Tiên Yên

 (ACUD-MyLinh-Acvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi