0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Mẫu hồ sơ xin điều chỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN , Công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/6/2015 và 5122/BKHĐT-PC ngày 24/7/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục xin điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư như sau:

1.Văn bản đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư;

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;

3. Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư;

4. Báo cáo giải trình về các nội dung điều chỉnh dự án, cơ sở điều chỉnh dự án;

5.  Bản sao quyết định chủ trương đầu tư

6. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

7. Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư và hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án (bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức) trong trường hợp thay đổi nhà đầu tư.

Chúng tôi đưa ra Bộ tài liệu tham khảo: Mẫu hồ sơ xin điều chỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

Tài liệu bao gồm 2 phần:

*) Phần I: Nội dung đề xuất điều chỉnh quyết định chủ trương dự án khoảng 50 trang (định dạng .Doc), bảng Execl các chỉ tiêu tài chính của dự án ( định dạng .XLS)

*) Phần II: Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương dự án (định dạng .Doc),

Để tham khảo bộ tài liệu “Hồ sơ xin phê duyệt chủ trương đầu tư (cấp giấy chứng nhận đầu tư)” có thể dowload theo đường link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/ho-so-xin-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-cap-giay-chung-nhan-dau-tu.html

 (Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi