0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án quy hoạch chung giao thông thành phố Thái Bình

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh ( định dạng word). Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

-   Phần I: Mở đầu

     Chương 1: Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng thành phố Thái Bình

     Chương 2: Các tiền đề và định hướng phát triển

     Chương 3: Quy hoạch mạng lưới giao thông

-   Phần II: Quy hoạch chi tiết mạng lưới giao thông khu trung tâm Hoàng Diệu (TL 1/2000)

            Chương 1: Lý do và mục đích thiết kế

            Chương 2: Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng

            Chương 3: Các cơ sở khi thiết kế chi tiết hệ thống giao thông

            Chương 4: Các giải pháp quy hoạch chi tiết khu đô thị Đông Bắc Hoàng Diệu

            Chương 5: Thiết kế QHCT mạng lưới giao thông

            Chương 6: Cắm mốc xây dựng lươi đường

-   Phần III: Thiết kế tuyến

Chương 1: Thiết kế sơ bộ tuyến – TL 1/2000

Chương 2: Thiết kế kỹ thuật tuyến – TL 1/500

2- Bản vẽ

-   Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-   Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giao thông

-   Bản đồ định hướng phát triển không gian

-   Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông

-   Bản đồ kiến trúc cảnh quan khu vực phía Bắc phường Hoàng Diệu

-   Bản đồ quy hoạch giao thông phía Bắc phường Hoàng Diệu

-   Bản đồ chỉ giới đường đỏ và cắm mốc tim đường

-   Mặt bằng san nền và thoát nước

-   Bình đồ, trắc dọc và sơ bộ tuyến TL:1/2000

           -    Bình đồ, trắc dọc và sơ bộ tuyến TL:1/500.(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi