Giải nhất giải thưởng loa thành năm 2006

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Trường: Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

GVHD: KTS. Trương Trung Kiên

Tên đồ án: Thiết kế phố đi bộ trục Đồng Khởi

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Phối cảnh tổng thể

2-Mặt bằng tổng thể, mặt đứng

3-Mặt cắt hiện trạng tuyến đường

(bnt)

Date published: 08.05.2014 | 18:17
Available in Ebook
Giải thưởng Loa Thành
0 EP

Giải Loa Thành 2006 – Giải nhất – Thiết kế phố đi bộ trục Đồng Khởi

Giải nhất giải thưởng loa thành năm 2006

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Trường: Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

GVHD: KTS. Trương Trung Kiên

Tên đồ án: Thiết kế phố đi bộ trục Đồng Khởi

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Phối cảnh tổng thể

2-Mặt bằng tổng thể, mặt đứng

3-Mặt cắt hiện trạng tuyến đường

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]