Bài giảng giới thiệu tổng quan về quá trình kiểm định các công trình cầu, quy trình và cách thực hiện…
Date published: 19.09.2014 | 14:31
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Bài giảng Kiểm định cầu

Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Hùng

Khoa xây dựng - HUTECH

Bài giảng giới thiệu tổng quan về quá trình kiểm định các công trình cầu, quy trình và cách thực hiện…

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]