0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Bài giảng Quy hoạch giao thông đô thị

Hệ thống giao thông đô thị là hệ thống quan trọng nhất trong các loại hạ tầng kỹ thuật đô thị, nó đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa từ đô thị đến nơi khác. Hệ thống giao thông có vai trò quan trọng trong việc hình thành bộ khung cấu trúc đô thị và vai trò định hướng cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật…(lnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi