Thu thập số liệu và xác định các yếu tố thủy văn, phương pháp thống kê, tính lưu lượng thiết ế, tính khẩu độ cầu và dự đoán xói dưới cầu, tính toán thủy lực công trình thoát nước nhỏ
Date published: 30.09.2014 | 15:57
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Bài giảng thủy văn công trình

Chương I: Thu thập số liệu và xác định các yêu tô thủy văn
Chương II: Phương pháp thống kê xác suất trong thủy văn.
Chương III: Tính lưu lượng thiết kế từ mưa rào
Chương IV: Khẩu độ cầu và dự đoán xói dưới cầu.
Chương V: Tính toán thủy lực công trình thoát nước nhỏ

Tác giả: Trần Toản

Nguồn gốc: Trường Đại học Giao thông Vận tải, 2011

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]