Bài giảng được định dạng file PDF(.pdf)

Nội dung bao gồm:

Chương 1 : Tổng quan các công nghệ thi công kết cấu nhịp

- Tổng quan các công nghệ thi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép

- Tổng quan các công nghệ thi công kết cấu nhịp cầu thép

- Tổng quan về các công nghệ thi công kết cấu nhịp cầu treo và cầu dây văng

- Công trình phụ trợ trong xây dựng cầu

Chương 2 : Xây dựng kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép

- Xây dựng kết cấu nhị cầu bê tông cốt thép theo phương pháp đổ tại chỗ

- Xây dựng kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép dul theo phương pháp lắp ghép

Chương 3 : Xây dựng kết cấu nhịp cầu thép

- Xây dựng cầu dàn thép

- Thi công kết cấu nhịp cầu dầm thép

- Tính toán lao dọc kết cấu nhịp cầu thép

Date published: 01.06.2016 | 07:54
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
20 EP

Bài giảng Tổng thế các biện pháp thi công các dạng nhịp cầu

Bài giảng được định dạng file PDF(.pdf)

Nội dung bao gồm:

Chương 1 : Tổng quan các công nghệ thi công kết cấu nhịp

- Tổng quan các công nghệ thi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép

- Tổng quan các công nghệ thi công kết cấu nhịp cầu thép

- Tổng quan về các công nghệ thi công kết cấu nhịp cầu treo và cầu dây văng

- Công trình phụ trợ trong xây dựng cầu

Chương 2 : Xây dựng kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép

- Xây dựng kết cấu nhị cầu bê tông cốt thép theo phương pháp đổ tại chỗ

- Xây dựng kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép dul theo phương pháp lắp ghép

Chương 3 : Xây dựng kết cấu nhịp cầu thép

- Xây dựng cầu dàn thép

- Thi công kết cấu nhịp cầu dầm thép

- Tính toán lao dọc kết cấu nhịp cầu thép

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]