0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Giáo trình Kỹ thuật đô thị

Tác giả: Lê Thị Kim Dung

Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách Khoa- khoa xây dựng dân dụng và công nghiệp - bộ môn kiến trúc

Giáo trình giới thiệu một số nội dung cơ bản trong thiết kế hệ thống kỹ thuật đô thị bao gồm: thiết kế chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng, thiết kế hệ thống giao thông đô thị, hệ thống mạng lưới công trình ngầm và công trình trên mặt đất.

Giáo trình bao gồm các chương sau:

Chương 1: Lựa chọn đất đai để xây dựng đô thị

Chương 2: Khái niệm về giao thông đô thị

Chương 3: Giao thông đối ngoại

Chương 4: Mạng lưới đường phố

Chương 5: Các bộ phận của đường phố

Chương 6: Nút giao thông

Chương 7: Tổ chức và điều khiển giao thông

Chương 8: Mạng lưới công trình ngầm và công trình trên mặt đất

 (Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi