Trình bày cơ sở lý thuyết và các phương pháp quy hoạch môi trường
Date published: 15.04.2014 | 17:58
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Giáo trình Quy hoạch môi trường – Vũ Quyết Thắng

Giáo trình gồm 2 phần chia thành 7 chương. Phần 1 trình bày vấn đề chung về cơ sở khoa học và phương pháp luận QHMT. Phần 2 là một số vấn đề cụ thể và kinh nghiệm thực tiễn trong QHMT gồm 3 chương, đề cập tới các vấn đề sử dụng đất và QH môi trường, phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Trong tài liệu đưa ra một số ví dụ cụ thể, trong đó vụ dụ cụ thể ở Việt Nam nhằm mục đích làm sáng tỏ vấn đề...(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]