Tập sách chuyên khảo này giới thiệu cách phân tích, xây dựng một mô hình thủy động lực học số trị thích hợp với các điều kiện khái thác ở Việt Nam, sao cho có thể mô phỏng quá trình truyền lỹ
Date published: 07.03.2014 | 22:46
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Mô hình tính toán cho dòng chảy và chất lượng nước trên hệ thống kênh sông

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tất Đắc

Nhà xuất bản Nông Ngiệp

Tập sách chuyên khảo này giới thiệu cách phân tích, xây dựng một mô hình thủy động lực học số trị thích hợp với các điều kiện khái thác ở Việt Nam, sao cho có thể mô phỏng quá trình truyền lỹ triều, lũ lụt, xâm nhập mặn và chất lượng nước trên hệ thống kênh, sông…

 

(bnt)

Nguồn: www.vncold.vn

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]