0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Texas State Bridge Detailing Manual 2001

Cuốn sổ tay cung cấp những hướng dẫn chung cho các nhà thiết kế cầu và những chuyên viên kỹ thuật có liên quan. Cuốn sách không hướng đến việc sẽ trình bày tất cả các vấn đề liên quan, cũng không thay thế những hướng dẫn, đánh giá của các kỹ sư trước đó. Thông tin trong cuốn sổ tay được trình bày theo tiêu chuẩn của AASHTO và được thay đổi để phù hợp với các tiêu chuẩn của phòng cầu đường. (ct)

Nội dung tóm tắt
Tài liệu Không gồm file minh họa
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi