Tài liệu này giới thiệu tổng quan về nước, thành phần vật lý, hóa học, đặc điểm sinh học của nước
Date published: 03.04.2014 | 10:56
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Water,A Fundamental Element

Nước là một loại khoáng phổ biến nhất trên bề mặt trái đất. Nó bao phủ hơn 70% bề mặt trái đất. Hơn thế, nước có liên quan mật thiết tới sự sống. Nó chiếm từ 60-70% trong cơ thể các động vật bậc cao, còn những loài động vật biển như sứa, nước chiếm tới 98%. Mọi hoạt động của con người đều cần có nước. Do đó, nguồn nước cần được bảo vệ. Nước phải được xử lý với mục đích sử dụng cho gia đình, hay sản xuất cho tới hạn chế việc xả thải ra môi trường. Tài liệu này giới thiệu tổng quan về nước, thành phần vật lý, hóa học, đặc điểm sinh học của nước. (ct)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]