0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp. Đoàn Định Kiến, Phạm Văn Tư, Nguyễn Quang Viên

Tác giả: GS.Đoàn Định Kiến, Phạm Văn Tư, Nguyễn Quang Viên

Sách gồm các nội dung  sau: 

Chương 1: Các bộ phận cảu kết cấu thép nàh công nghiệp.

Chương 2: Tính toán khung ngang.

Chương 3: Thiết kế cột.

Chương 4: Thiết kế dàn vì kèo.

 (Hvb)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi