Trường đại học giao thông vận tải Bài giảng kế toán xây dựng cơ bản bao gồm những nội dung sau: - Những vấn đề chung về kế toán xây dựng giao thông - Hệ thống ghi chép kế toán trong doanh nghiệp
Date published: 20.09.2014 | 10:46
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
15 EP

Bài giảng kế toán xây dựng cơ bản

Trường đại học giao thông vận tải Hà Nội

Bài giảng kế toán xây dựng cơ bản bao gồm những nội dung sau:

- Những vấn đề chung về kế toán xây dựng giao thông

- Hệ thống ghi chép kế toán trong doanh nghiệp xây dựng giao thông

- Kế toán các yêu tố cơ bản của quá trình hoạt động doanh nghiệp xây dụng giao thông

- Kế toán chi phí sản suất- kinh doanh và giá thành sản phẩm trong DNXDGT

- Kế toán tiêu thụ bàn giao công trình

- Kế toán nghiệp vụ đầu tư tài chính và dự phòng

- Các hình thức sổ sách kế toán

- Báo cáo kết quả tài chính

- Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp xây dựng

- Kế toán doanh nghiệp chủ đầu tư

(ht-ttd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]