0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình

TT- Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình.
Tác giả: Công ty giá xây dựng.
Bài giảng gồm các nội dung  sau : 
Phần 1: Bản vẽ trong xây dựng.

Phần 2: Phương pháp đo bóc khối lượng công trình xây dựng.

Phần 3: Bài tập.

(ldtn)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi