0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Luận văn: Quy Hoạch Sử Dụng Đất Đai Xã Thanh Giang – Huyện Thanh Miện – Tỉnh Hải Dương

Luận văn tập trung nêu ra cơ sở lý luận về quy hoạch sử dụng đất đai nông thôn, hiện trạng bố trí sử dụng đất đai tại xã Thanh Giang – Thanh Miện – Hải Dương và đề ra phương án quy hoạch đất đai xã Thanh Giang – Thanh Miện – Hải Dương nhằm phân tích những điểm hợp lý, chưa hợp lý trong việc quản lý và sử dụng đất đai để định hướng bố trí cải tạo đất đai cho phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

(ht-ntn)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi