Công nghệ GPS, xây dựng lưới kinh vỹ 1 khu vực xã Hòa Tịnh, Ứng dụng công nghệ GPS xây dựng lưới kinh vỹ 1 khu vực xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
Date published: 30.01.2015 | 08:02
Available in Ebook
Luận văn
15 EP

Ứng dụng công nghệ GPS xây dựng lưới kinh vỹ 1 khu vực xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Nội dung đề tài:

-          Nghiên cứu,  ứng dụng và khai thác hiệu quả  công nghệ  GPS để  thành lập lưới khống chế mặt bằng trong Trắc địa, Địa chính.

-          Ứng dụng phần mềm TGO 1.63 trong xử lý tính toán số liệu đo GPS.

-          Xây dựng hệ thống tọa độ các điểm khống chế đo vẽ phục vụ cho việc thành lập bản đồ địa chính (ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]