0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Xây dựng mô hình điều khiển, giám sát trạm trộn bê tông

Luận văn gồm 4 phần

Phần I: Tổng quan về bê tông và Trạm trộn bê tông

+ Chương I: Tổng quan về bê tông

+ Chương II: Khái quát về trạm trộn bê tông

Phần II: Giới thiệu về PLC S7-200 và các thiết bị liên quan

+ Chương I: Giới thiệu về PLC S7-200 của SIEMMENS

+ Chương II: Các thiết bị liên quan

+ Chương III: Thiết kế và thi công hệ thống trạm trộn bê tông

Phần III:  Thiết kế và thi công trạm trộn bê tông

Chương I: Thiết kế và thi công mô hình

Chương II: Thiết kế và thi công tủ điện

Chương III: Thiết kế phần mềm

Phần IV: Kết luận

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi