Việc xây dựng được mô thình điều khiển, giám sát trạm trộn bê tông sẽ giúp tiết kiệm được chi phí quản lý, nhân công và đặc biệt là tiết kiệm được thời gian.
Date published: 20.01.2015 | 22:59
Available in Ebook
Luận văn
30 EP

Xây dựng mô hình điều khiển, giám sát trạm trộn bê tông

Luận văn gồm 4 phần

Phần I: Tổng quan về bê tông và Trạm trộn bê tông

+ Chương I: Tổng quan về bê tông

+ Chương II: Khái quát về trạm trộn bê tông

Phần II: Giới thiệu về PLC S7-200 và các thiết bị liên quan

+ Chương I: Giới thiệu về PLC S7-200 của SIEMMENS

+ Chương II: Các thiết bị liên quan

+ Chương III: Thiết kế và thi công hệ thống trạm trộn bê tông

Phần III:  Thiết kế và thi công trạm trộn bê tông

Chương I: Thiết kế và thi công mô hình

Chương II: Thiết kế và thi công tủ điện

Chương III: Thiết kế phần mềm

Phần IV: Kết luận

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]