0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung Chương trình phát triển đô thị đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Phú Yên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Quy hoạch chung Chương trình phát triển đô thị đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Phú Yên

 - Phú Yên là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, dễ dàng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và liên vùng qua các tuyến đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không. Trong nhiều năm gần đây tình hình quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng khung trên địa bàn tỉnh Phú Yên phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, trong phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh còn thiếu cân đối giữa khu vực phát triển kinh tế với các đô thị, kết nối hạ tầng khung chưa đồng bộ, chưa huy động được hết các nguồn lực cho phát triển đô thị. Việc lập đề án Chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là cần thiết, để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển, tập trung nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng diện rộng liên kết các đô thị trong tỉnh, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực phát triển đô thị theo định hướng các quy hoạch đã được duyệt

Quy hoạch chung Chương trình phát triển đô thị đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Phú Yên

- Mục tiêu của đồ án đó là: Cụ thể hóa Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 và các Chương trình, kế hoạch khác có liên quan đã được phê duyệt nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế, xã hội. Từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn phát triển trên cơ sở Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và các quy hoạch ngành đã được phê duyệt. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển đô thị, đảm bảo nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững và giữ gìn những giá trị, bản sắc văn hóa của mỗi đô thị.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung Chương trình phát triển đô thị đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Phú Yên

+ Các văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng hệ thống đô thị toàn tỉnh

+ QH 02: Bản vẽ phân loại đô thị năm 2020

+ QH 03: Bản vẽ phân loại đô thị năm 2025

+ QH 04: Bản vẽ phân loại đô thị năm 2030

+ QH 05: Bản vẽ xác định vị trí các dự án công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật trọng điểm (giai đoạn 2016 - 2020)

(hoangvietanh-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi