Mẫu báo giá chi phí lập dự án và thiết kế bản vẽ thi công theo TT16/2019/TT-BXD
50 EP
Mẫu báo giá dịch vụ tư vấn thiết kế hạ tầng kỹ thuật cho dự án khu đô thị mới ( theo QĐ/2017/QĐ-BXD)
100 EP
Bảng Excel tính toán phương án tài chính dự án đầu tư khu đô thị mới ở Bắc Giang
100 EP
Thiết kế hạ tầng đường đô thị - Tuyến đường qua núi – Phần 1: Đèn chiếu sáng
30 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Hạng mục thoát nước mưa khu dân cư đô thị
70 EP
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng tu bổ chùa Quỳnh Biểu
300 EP
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]