0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung điều chỉnh đô thị Long Mỹ đến năm 2030 – tỉnh Hậu Giang

Định dạng tài liệu: (.doc), (.png)

- Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ ranh giới thị xã Long Mỹ, bao gồm các phƣờng: Vĩnh Tường, Bình Thạnh, Thuận An, Trà Lồng và các xã: Long Bình, Long Trị, Long Trị A, Long Phú, Tân Phú; với quy mô diện tích là 14.929ha, có tứ cận tiếp giáp như sau:

   + Phía Đông giáp huyện Phụng Hiệp và tỉnh Sóc Trăng;

   + Phía Tây giáp huyện Long Mỹ;

   + Phía Nam giáp tỉnh Sóc Trăng;

    + Phía Bắc giáp huyện Vị Thủy.

 Mục tiêu của Quy hoạch chung điều chỉnh đô thị Long Mỹ đến năm 2030 – tỉnh Hậu Giang là: Giúp phát huy hết tiềm năng và thế mạnh, khai thác tính đặc thù sông nước để phát triển du lịch sinh thái; quy hoạch mở rộng khu công nghiệp ra ngoài nội thị để khu công nghiệp phát triển tốt hơn mà không ảnh hưởng môi trường nội thị; sắp xếp và bố trí lại các khu dân cư, khu dịch vụ thương mại,.. và các trục cảnh quan chính; quy hoạch thêm một số công trình của đô thị để thị xã Long Mỹ đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tiểu vùng gồm một số huyện của tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu để cụ thể hóa chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của thị xã Long Mỹ và của tỉnh Hậu Giang.

- Thời điểm lập Quy hoạch chung điều chỉnh đô thị Long Mỹ đến năm 2030 – tỉnh Hậu Giang: năm 2017

- Được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định 2411/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung điều chỉnh đô thị Long Mỹ đến năm 2030 – tỉnh Hậu Giang

+ Thuyết minh Quy hoạch chung điều chỉnh đô thị Long Mỹ đến năm 2030 – tỉnh Hậu Giang

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

- QH 02: Bản vẽ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

- QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

- QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi