0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung đô thị Finôm – Thạnh Mỹ đến năm 2035, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Phạm vi quy hoạch trên toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Thạnh Mỹ và một phần xã Đạ Ròn của huyện Đơn Dương; một phần xã Hiệp An, xã Hiệp Thạnh của huyện Đức Trọng được giới hạn như sau:

+ Phía Bắc giới hạn phát triển đến hết khu vực hồ Đạ Ròn;

+ Phía Nam giới hạn phát triển đến sông Đa Nhim;

+ Phía Đông giới hạn phát triển hết ranh giới thị trấn Thạnh Mỹ;

+ Phía Tây giới hạn phát triển đến đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt;

- Phạm vi thuộc thị trấn Thạnh Mỹ bao gồm 11 tổ dân phố với diện tích 2.147,48 ha.

- Phạm vi thuộc xã Đạ Ròn bao gồm 6 thôn với diện tích 2.485,20 ha

( Suối Thông A1, suối Thông A2, suối Thông B1, suối Thông B2, thôn 1, thôn 2, Đạ Ròn).

- Phạm vi thuộc xã Hiệp Thạnh bao gồm 5 thôn với diện tích 2.019,93 ha (Quảng Hiệp, Phi Nôm, Phú Thạnh, Bắc Hội, Bồng Lai).

- Phạm vi thuộc xã Hiệp An bao gồm 2 thôn với diện tích 485,67 ha (thôn ĐaraHoa, thôn Trung Hiệp).

- Mục tiêu quy hoạch: Cụ thể hóa các định hướng của QHC704 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014. Đảm bảo, phát triển đô thị Finôm - Thạnh Mỹ là một trong sáu đô thị vệ tinh của thành phố Đà Lạt. Cụ thể hóa các kế hoạch của Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 03/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Lập Quy hoạch chung xây dựng khu đô thị Finôm – Thạnh Mỹ nhằm xác định chiến lược phát triển và đầu tư trên cơ sở quy hoạch xây đồng bộ gắn kết toàn bộ khu vực giữa Finôm với Thị trấn Thạnh Mỹ thuộc Đô thị vệ tinh Finôm - Thạnh Mỹ, đảm bảo tính thống nhất và động lực phát triển cho đô thị vệ tinh Finôm - Thạnh Mỹ cũng như vùng phía Đông Nam thành phố Đà Lạt, đóng vai trò là đô thị tổng hợp và là trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Đơn Dương. Hình thành đô thị Finôm - Thạnh Mỹ hiện đại, đạt đô thị loại 4, có mối liên hệ về giao thông thuận tiện với thành phố Đà Lạt, hướng tới là một cực đô thị quan trọng chia sẻ chức năng với thành phố Đà Lạt, góp phần giảm tải một số chức năng cho đô thị trung tâm. Đề xuất các giải pháp quy hoạch các cơ sở kinh tế - xã hội của toàn bộ khu vực đô thị vệ tinh Finôm - Thạnh Mỹ phù hợp với QHC704, đảm bảo đô thị phát triển bền vững, có bản sắc, có khả năng cạnh tranh, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu phát triển trong nền kinh tế thị trường và bối cảnh hội nhập quốc tế. Khai thác tiềm năng về điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội, lịch sử và nguồn lực con người của Finôm, Thạnh Mỹ cho việc phát triển kinh tế xã hội nói chung và hoạt động xây dựng đô thị, nông thôn nói riêng; gắn kết sự phát triển của Finôm, Thạnh Mỹ với việc phát triển đồng bộ toàn khu vực Đô thị vệ tinh Finôm - Thạnh Mỹ theo đúng định hướng của QHC704. Xây dựng định hướng phát triển không gian toàn đô thị gắn với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại của thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận. Đánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng và cập nhật quy hoạch 3 loại rừng của huyện Đơn Dương, Đức Trọng. Từ đó làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng. Hướng dẫn giải quyết các dự án, đồ án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành, trên cơ sở kế thừa có chọn lọc phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Làm cơ sở pháp lý kiểm soát phát triển đô thị - nông thôn; lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các dự án để phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện Đức Trọng, huyện Đơn Dương. Đề xuất quy định quản lý kèm theo đồ án làm cơ sở để chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Phát triển theo hướng Bền vững – Tăng trưởng xanh – Đa dạng sinh học.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 637/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Dran, Huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

- Thời điểm quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jdp):

+ BV02A: Bản đồ quy hoạch hiện trạng kiến trúc cảnh quan

+ BV03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

+ BV05: Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian

+ BV6B: Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông

+ BV11: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống

(ThanhThao Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi