0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2018

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf), (.jpg).

Thành phố Uông Bí là thành phố trẻ của tỉnh Quảng Ninh, được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 25/2/2011; tổng diện tích tự nhiên là 256,3 km2, dân số trên địa bàn 157.779 người; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị là 90,7%. Thực hiện chủ trương đúng đắn của thành phố Uông Bí nói riêng và của tỉnh Quảng Ninh nói chung về việc từng bước di dời các Nhà máy, cơ sở sản xuất hiện đang nằm trong trung tâm thành phố vào các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung ở ngoại thành để đảm bảo môi trường chung khu vực; Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đồng ý di chuyển Nhà máy sản xuất Nhựa thông hiện nay của Công ty tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí (Nằm liền kề với các khu dân cư hiện có đông đúc, đang sinh hoạt ổn định) vào Cụm công nghiệp thành phố Uông Bí tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương tại Văn bản số 4581/UBND-QH1 ngày 29/11/2010) và đồng ý để Công ty chuyển đổi mục đích sử dụng và nghiên cứu lập quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại khu đất Nhà máy sản xuất Nhựa thông hiện nay của Công ty tại khu vực phía Tây Bắc cầu Sông Sinh, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí tại Văn bản số 5133/UBND-QH1 ngày 14/12/2011 (Khu đất đã được UBND tỉnh cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ tại Quyết định số 1893/QĐ-UB ngày 17/8/1999.

Trong quá trình đầu tư dự án Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND Tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 06/6/2012. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đầu tư, Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh đã gặp khó khăn về đền bù và giải phóng mặt bằng, cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hiện trạng đất đai.

- Được phê duyệt tại: QĐ Số: 3268a/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh (lần 2) Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, dịch vụ Thương mại tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí

- Mục tiêu quy hoạch: Thực hiện chủ trương của thành phố Uông Bí nói riêng và của tỉnh Quảng Ninh nói chung về việc từng bước di dời các Nhà máy, cơ sở sản xuất hiện đang nằm trong trung tâm thành phố vào các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung ở ngoại thành để đảm bảo môi trường chung khu vực, sớm  hình thành Cụm công nghiệp đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Hình thành Khu dân cư, dịch vụ thương mại mới văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật đáp ứng một phần nhu cầu về đất ở cho nhân dân khu vực; tận dụng, khai thác tối đa các điều kiện tự nhiên để tạo dựng không gian quy hoạch đô thị phong phú đóng góp vào cảnh quan chung của toàn đô thị. Nâng cao chất lượng ở, sử dụng đất hiệu quả hợp lý, tạo dựng môi trường sống ổn định lâu dài. Đề xuất các giải pháp quy hoạch phục vụ cho nhu cầu đầu tư, đảm bảo phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung của toàn đô thị, đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy hoạch và các khu vực lân cận, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững trên cơ sở rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật. Làm cơ sở pháp lý cho việc chỉ đạo, quản lý xây dựng của khu vực theo chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ninh.

- Thời điểm điều chỉnh: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí

+ Thuyết minh quy định quản lý

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí quy hoạch

+ Bản vẽ tổng mặt bằng đánh giá hiện trạng

+ Bản vẽ tổng mặt bằng điều chỉnh

+ Bản vẽ quy hoạch thiết kế đô thị

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng chỉ giới đường đo

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng san nền

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng giao thông

+ Bản vẽ quy hoạch cấp điện trung – hạ áp

+ Bản vẽ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng cấp nước

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng hệ thống thoát nước mưa

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng hệ thống thoát nước thải

+ Bản đồ quy hoạch tổng hợp

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi