Thiết kế hạ tầng đường đô thị - Tuyến đường qua núi – Phần 5: Thoát nước mưa
30 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Hạng mục thoát nước mưa khu dân cư đô thị
70 EP
Thoát nước- Bản vẽ bộ định hình cống tròn đường kính D300 đến D3600mm công nghệ Rung ép
35 EP
Thoát nước- Bản vẽ bộ định hình cống tròn (đúc ly tâm) đường kính D200 -> D2000mm
35 EP
Thoát nước-Bản vẽ thiết kế kỹ thuật cống tròn thoát nước mưa
25 EP
Thoát nước-Bản vẽ thiết kế kỹ thuật cống hộp bê tông cốt thép
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]