0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế bản vẽ thi công Hệ thống cấp thoát nước khối nhà ShopHouse, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2019

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.xls)

- Thời điểm hoàn thành thiết kế: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Thiết kế bản vẽ thi công Hệ thống cấp thoát nước khối nhà ShopHouse, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2019

- Bản vẽ:

+ Danh mục bản vẽ SH1, SH2

+ Bản vẽ ký hiệu chung

+ Bản vẽ SH1: sơ đồ nguyên lý thoát nước mưa

+ Bản vẽ SH1: mặt bằng cấp nước

+ Bản vẽ SH1: mặt bằng thoát nước thải

+ Bản vẽ SH1: mặt bằng thoát nước mưa

+ Bản vẽ SH1: mặt bằng thoát nước mưa tầng 1, tầng 2

+ Bản vẽ SH1: mặt bằng thoát nước mưa tầng 3

+ Bản vẽ SH1: mặt bằng thoát nước mưa tầng mái

+ Bản vẽ SH2: sơ đồ nguyên lý thoát nước mưa

+ Bản vẽ SH2: mặt bằng cấp nước

+ Bản vẽ SH2: mặt bằng thoát nước thải

+ Bản vẽ SH2: mặt bằng thoát nước mưa

+ Bản vẽ SH2: mặt bằng thoát nước mưa tầng 1

+ Bản vẽ SH2: mặt bằng thoát nước mưa tầng 2

+ Bản vẽ SH2: mặt bằng thoát nước mưa tầng 3

+ Bản vẽ SH2: mặt bằng thoát nước mưa tầng 4

+ Bản vẽ SH2: mặt bằng thoát nước mưa tầng mái

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi