0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu khai thác đất tại phường Thanh Sơn, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2013

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Được phê duyệt tại: QĐ Số: 141 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu khai thác đất tại phường Thanh Sơn, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí

- Thời điểm quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu khai thác đất tại phường Thanh Sơn, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch hiện trạng, vị trí

+ Bản đồ quy hoạch chỉ giới

+ Bản đồ quy hoạch san nền

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

+ Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi