0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế bản vẽ thi công Phần hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư đô thị Yên Thanh, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2019

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.xls)

- Thời điểm hoàn thành thiết kế: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Thiết kế bản vẽ thi công Phần hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư đô thị Yên Thanh, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí

+ Thuyết minh Phương án thiết kế hệ thống cấp điện ngoài

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ tổng mặt bằng giao thông

+ Bản vẽ mặt cắt ngang điển hình

+ Bản vẽ chi tiết cấu tạo giao thông

+ Bản vẽ bình đồ - trắc dọc tuyến 1

+ Bản vẽ mặt bằng nút giao thông

+ Bản vẽ mặt bằng bó vỉa, bó gáy

+ Bản vẽ mặt bằng tổ chức giao thông

+ Bản vẽ chi tiết cấu tạo an toàn giao thông

+ Bản vẽ hiện trạng giao thông

+ Bản vẽ tổng mặt bằng giao thông

+ Bản vẽ tổng mặt bằng san nền

+ Bản vẽ tính toán khối lượng san nền

+ Bản vẽ hiện trạng san nền

+ Bản vẽ tổng mặt bằng cấp nước

+ Bản vẽ hiện trạng cấp nước

+ Bản vẽ tổng mặt bằng thoát nước mưa

+ Bản vẽ mặt bằng định vị hố ga thoát nước mưa

+ Bản vẽ mặt cắt hệ thống thoát nước mưa

+ Bản vẽ hiện trạng thoát nước mưa

+ Bản vẽ tổng mặt bằng thoát nước thải

+ Bản vẽ mặt bằng định vị hố ga thoát nước thải

+ Bản vẽ chi tiết cấu tạo thoát nước thải

+ Bản vẽ hiện trạng thoát nước thải

+ Danh mục bản vẽ cấp điện

+ Sơ đồ nguyên lý cấp điện chiếu sáng

+ Bản vẽ chi tiết cột thu sét

+ Bản vẽ chi tiết tủ điện động lực khu vực

+ Bản vẽ chi tiết mặt cắt hào cáp

+ Bản vẽ tổng mặt bằng hệ thống cấp điện

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi