0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư đô thị khu 5A, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Được phê duyệt tại: QĐ Số:  5556 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường THCS Chất lượng cao và khu dân cư đô thị tại khu 5A, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí

- Thời điểm quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch mặt bằng san nền

+ Bản đồ quy hoạch mặt bằng giao thông

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

+ Bản vẽ hệ thống cấp nước

+ Bản vẽ quy hoạch cấp điện 0,4Kv

+ Bản vẽ quy hoạch cấp điện 22kV

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng điện chiếu sáng

+ Bản đồ quy hoạch tổng hợp

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng khu 5A

+ Bản đồ khảo sát hiện trạng

+ Bản đồ kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ về môi trường

+ Bản đồ thiết kế

+ Sơ đồ vị trí khu 5A

+ Bản đồ tổng mặt bằng khu 5A

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi