0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết KDC và Khu TĐC số 6 thuộc Khu Đông Bắc (K2) xã Mỹ Hải - Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc),  (.dwg)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh quy hoạch chi tiết KDC và Khu TĐC số 6 thuộc Khu Đông Bắc (K2) xã Mỹ Hải - Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý 

*) Bản vẽ:

- QH 01: Sơ đồ vị trí khu thiết kế quy hoạch

- QH 02: Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

- QH 03: Sơ đồ vị trí khu nghiên cứu

- QH 04: Sơ đồ cơ cấu sử dụng đất

- QH 05: Bản đồ kiến trúc cảnh quan

- QH 06: Bản đồ quy hoạch phân lô

- QH 07: Bản đồ giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- QH 08: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- QH 09: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH 10: Bản đồ thoát nước mưa

- QH 11: Bản đồ thoát nước bẩn

- QH 12: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(nvl-tqt-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi