0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng

  - KĐT mới Bắc sông Cấm thuộc địa bàn xã Lâm Động, Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan. Tổng diện tích nghiên cứu hơn 1445,5ha. Tính chất là khu vực phát triển trung tâm hành chính-chính trị mới của thành phố, khu trung tâm tài chính-thương mại-dịch vụ, hình thành KĐT mới hiện đại. Là một trong ba trung tâm kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; trung tâm văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao cây xanh, vui chơi giải trí kết hợp nghỉ dưỡng của thành phố Hải Phòng và vùng duyên hải Bắc Bộ; là khu ở đô thị theo tiêu chí loại 1

- Đồ án được UBND phê duyệt tại Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2011

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng

- Theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt tại quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009  xác định khu đô thị mới Bắc sông Cấm là khu vực phát triển Trung tâm Hành chính - Chính trị mới của thành phố.Việc nghiên cứu quy hoạch khu đô thị mới Bắc sông Cấm là bước đi tiếp theo thực hiện định hướng quy hoạch phát triển không gian đô thị Hải Phòng, là việc làm cần thiết và cấp bách nhằm từng bước đặt tiền đề đầu tư phát triển trung tâm đô thị Hải Phòng khang trang, hiện đại đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng

+ Quy định quản lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

+ Bản đồ cơ cấu quy hoạch

+ Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi