0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Khu khai thác đất phục vụ san lấp mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Uông Bí tại phường Bắc Sơn - tỉnh Quảng Ninh

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Vị trí, địa điểm: phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, có ranh giới cụ thể như sau:

   + Phía Bắc giáp với đất rừng sản xuất.

   + Phía Nam giáp với Khu nhà ở xã hội của Công ty TNHH Tập đoàn Xuân Lãm.

   + Phía Đông giáp với đất rừng sản xuất và mặt bằng khu khai thác đất của Công ty TNHH Tập đoàn Xuân Lãm cũ.

   + Phía Tây giáp rừng sản xuất.

- Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết Khu khai thác đất phục vụ san lấp mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Uông Bí tại phường Bắc Sơn - tỉnh Quảng Ninh là: Khai thác đất phục vụ san lấp mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Uông Bí. Thúc đẩy đầu tư kinh doanh các dự án hạ tầng và các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố.

- Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết Khu khai thác đất phục vụ san lấp mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Uông Bí tại phường Bắc Sơn - tỉnh Quảng Ninh: năm 2019

- Được UBND thành phố Uông Bí phê duyệt tại Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày  08 tháng 5 năm 2019

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh quy hoạch chi tiết Khu khai thác đất phục vụ san lấp mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Uông Bí tại phường Bắc Sơn - tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu khai thác đất phục vụ san lấp mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Uông Bí tại phường Bắc Sơn - tỉnh Quảng Ninh

*) Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ mặt bằng trước khai thác

+ Bản vẽ mặt bằng kết thúc khai thác

+ Bản vẽ mặt bằng khai thác năm 1

+ Bản vẽ mặt bằng thoát nước

+ Bản vẽ mặt bằng hoàn thổ không gian đã khai thác

+ Bản vẽ mặt bằng đường công vụ và mở vỉa

+ Bản vẽ bảng tính khối lượng khai thác

(huycuong-qtrinh98-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi