0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Cửa khẩu Cốc Nam xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng - tỉnh Lạng Sơn

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Cửa khẩu Cốc Nam xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng - tỉnh Lạng Sơn

- Diện tích nghiên cứu 25 ha, diện tích lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết 20ha, quy mô dân số khoảng 2.300 nghìn người. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp khu dân cư thôn Cốc Nam và đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Phía Nam giáp khu dân cư thôn Cốc Nam; Phía Tây giap đất núi, khe ruộng trũng thôn Cốc Nam; Phía Đông giáp núi đá.

- Được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 845-QĐ/UBND ngày 09 tháng 05 năm 2017

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Cửa khẩu Cốc Nam xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng - tỉnh Lạng Sơn là: Tạo lập khu kiểm soát cửa khẩu và dịch vụ thương mại sầm uất, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và đáp ứng nhu cầu phát triển, không gian kiến trúc hiện đại, môi trường làm việc thuận lợi. Làm cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư và quản lý xây dựng theo quy định. Thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng tạo động lực và môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư xây dựng phát triển theo định hướng kiến trúc và bảo vệ cảnh quan môi trường.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Cửa khẩu Cốc Nam xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng - tỉnh Lạng Sơn

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi