0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng Mặt bằng sàng tuyển than tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Công ty chế biến kinh doanh than Quảng Ninh – TKV đã có văn bản kính đề nghị UBND Tỉnh Quảng Ninh cho phép công ty được điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mặt bằng sàng tuyển than tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí và vào ngày 06/04/2018 UBND Tỉnh có văn bản số 2079/UBND – QH1 đồng ý chủ trương cho phép công ty chế biến kinh doanh than Quảng Ninh – TKV được điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án Mặt bằng sàng tuyển than tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí.

- Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết xây dựng Mặt bằng sàng tuyển than tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh là: Tăng cường năng lực sàng tuyển, chế biến nâng cấp chất lượng than cho khu vực Uông Bí đảm bảo đáp ứng các chủng loại than cho tiêu thụ nội địa. Quy hoạch hệ thống sàng tuyển than chất lượng thấp cho vùng Uông Bí đáp ứng mục tiêu tận thu tối đa tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và theo xu hướng phát triển bền vững. Trên cơ sở hạ tầng, hiện trạng hiện có để đề xuất phương án, biện pháp sử dụng đất đảm bảo mục tiêu hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, góp phần phát triển hoàn chỉnh quy hoạch chung của ngành, địa phương.

- Thời điểm lập Quy hoạch tiết xây dựng Mặt bằng sàng tuyển than tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh:  năm 2020

- Được UBND thành phố Uông Bí phê duyệt tại Quyết định số 4016/QĐ-UBND ngày  24 tháng 7 năm 2018

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Thuyết minh:

- Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng Mặt bằng sàng tuyển than tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Mặt bằng sàng tuyển than tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

+ Các bảng tính toán

*) Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí khu đất

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng san nền

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng thoát nước

(huycuong-qtrinh98-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi