0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Xuân Thiện Cư M’gar

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

 Ranh giới khu vực lập quy hoạch:

+ Phía Bắc giáp    : Đất Nông trường cao su Cư M'gar quản lý

+ Phía Nam giáp   : Đất Nông trường cao su Cư M'gar quản lý

+ Phía Đông giáp : Đất Nông trường cao su Cư M'gar quản lý

+ Phía Tây giáp    : Đường liên xã và khu dân cư.

- Mục tiêu quy hoạch: Triển khai cụ thể hóa Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Cư M’gar được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 10/02/2022. Tổ chức quy trình hoạt động theo các khu chức năng khép kín, đáp ứng yêu cầu tiết kiệm quỹ đất, năng lượng và bảo vệ môi trường; kết nối đồng bộ các vùng kinh tế trên địa bàn và hạ tầng kỹ thuật trong khu vực. Làm cơ sở để triển khai các trình tự, thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường và xây dựng theo quy định hiện hành.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 84/QĐ – UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Xuân Thiện Cư M’gar

- Thời điểm quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jpg):

+ Bản đồ quy hoạch sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

+ Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước mặt

(ThanhThao Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi